อัพโหลดรูปภาพ

[edit อัลบั้มรูปของฉัน ]
ขั้นตอนที่ 1. อัพโหลดรูปภาพของคุณ ไม่เกิน 500 KB
ขั้นตอนที่ 2. Crop รูปภาพให้พอเหมาะ เพื่อความสวยงาม
ขั้นตอนที่ 3. บันทึก หรือ ตั้งรูปภาพให้เป็นภาพหลัก

/10

* อนุญาติอัพโหลดรูปภาพได้ 10 ภาพ
* ขนาดภาพไม่เกิน 500 KB
* ขนาดภาพย่อ 85x100 pixel
* ขนาดภาพจริง 500 pixel
* ชนิดภาพที่อนุญาติ jpg,gif,png